Barnehagedebatten…

Jeg måtte bare kommentere under denne….
Her er det jeg skrev:

Hver gang jeg leser om dette emnet blir jeg like forundret over at de samme poengene mangler, også her.
For det første tror jeg ikke at de fleste som har barnehageplass til små barn “bare slenger de igjen” der uten å tenke mer over den saken…
Et annet viktig poeng er at en stor andel småbarnsmødre jobber deltid, noe som gjør at barna kan ha korte dager, eller ikke være der hver dag. På “papiret” kan det se ut som barna er der hele dagen pga de har helplass, men ikke benytter det fullt ut.
Og så blir jeg litt forundret over at de som har barnehageplass til barna sine blir satt i båsen “karrierekvinner” som ikke liker å være hjemme… Jeg tror ikke at alle de som har barn i barnehage er egoistiske, materialistiske og ikke bryr seg om hvordan barna har det.
Det at barnehagen ikke sier fra når barna gråter i lang tid er noe jeg ikke tror er gjengs, men det er her som over alt ellers. Det kommer helt an på hvem som jobber der og om det er slik noen steder må man jo ta tak i det.
Jeg tror heller ikke at alle barn som går hjemme med mor har det bra. Det krever ganske mye å aktivisere en ett-toåring, mange gjør nok det på en fin måte, men det er nok mange som mangler god stimuli også. I tillegg til at det er mange som overhodet ikke har det bra hjemme, går barnet i barnehage kan dette oppdages på et tidlig stadie.
Midt oppi alt dette må en også ta med at barn er like forskjellige som vi voksne, derfor kan det være vanskelig å generalisere… Det som du synes er utmerket for ditt barn, trenger ikke være det for alle andre…
Hvilke tanker har du rundt dette?

This entry was posted on 122050H Sep 2012 and is filed under MMS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply